Wüste Natur

Vijf natuurgerichte principes

In mijn praktijk voor natuurgeneeskunde streef ik naar een holistische aanpak. Als lid van de Nederlandse beroepsvereniging Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC) hou ik in mijn werk rekening met de Vijf natuurgerichte principes die door de organisatie zijn gedefinieerd:

batc.jpg
Roter Farbverlauf

1. Energie

De basis van het leven. Zonder energie is er geen mogelijkheid tot herstel.

 

Energie ligt aan de basis van het leven. Uit de wetenschap (kwantumfysica) is bekend dat alles met elkaar verbonden is via één alles doordringend energieveld. Energie heeft verschillende frequenties. Ons fysieke lichaam bestaat uit meerdere lagere frequenties en is zichtbaar. Het energielichaam heeft hogere frequenties en is onzichtbaar maar voelbaar. De noodzaak om ‘op te laden’ als er sprake is van vermoeidheid is bekend. We kennen het gevoel van spanning als je een kamer binnenkomt waar net onenigheid is geweest.

Het energetisch veld van het lichaam omvat de meridianen, de chakra's, de nadi's en de aura,

maar ook bijvoorbeeld mentale processen zoals denkpatronen en emoties.

Het BodyTalk System™ biedt de mogelijkheid om alle aspecten van het energielichaam waar nodig in balans te brengen. We zijn voortdurend verbonden met en onder invloed van de omgeving via ons energieveld.

Afhankelijk van de omgeving kunnen we ons opladen (door een strandwandeling) of vermoeid raken (door computers, kunstlicht, onvoldoende buitenlucht). Blokkades in het bindweefsel kunnen de stroom van de meridianen ondermijnen; denk aan littekens (van operaties, ongelukken, etc.).

Met de Fascia-balans van het BodyTalk System™ kunnen we hier wat ruimte maken.

Een sterk en stromend energielichaam is belangrijk voor alle lichaamsprocessen.

Orange Torquise-Gefälle

2. Prikkeloverdracht

Het herstel van interne fysieke en mentale communicatiesystemen.

Zonder geleiding stagneren veel functies.

 

Ons zenuwstelsel is een netwerk van paden waarlangs signalen stromen, van de hersenen naar alle delen van het lichaam en terug. Als deze overdracht van signalen (prikkels) niet goed functioneert, heeft dit effect op de overdracht van informatie binnen onze fysieke systemen. Communicatie via het zenuwstelsel is essentieel voor het goed functioneren van ons lichaam. Ons zenuwstelsel is de eerste lijn waarin omgevingsprikkels in het lichaam worden verwerkt. Dit systeem is het meest gevoelig voor overbelasting, met alle gevolgen van dien.

Het BodyTalk System™ biedt ook mogelijkheden voor verbetering op dit niveau. Denk aan de communicatie tussen de twee hersenhelften. De samenwerking tussen de hersenhelften, met links het rationele denken en rechts de intuïtieve processen, is van enorm belang in leerprocessen en informatieverwerking. De uitwisseling tussen het hoofd-, het hart- en het buikbrein wordt steeds meer erkend als een enorm belangrijk communicatienetwerk voor het hele lichaam.

Rosa lila Farbverlauf

3. Drainage

Vermindering van toxische stress in zowel mentale als fysieke vorm.

 

Het zelfsynchroniserende vermogen van het lichaam heeft veel baat bij een goed functionerend afvoersysteem. Ons lichaam en onze geest worden dagelijks belast met giftige stoffen in mentale of fysieke vorm. Het kost het lichaam veel energie om deze gifstoffen te verwijderen. Als de gifstoffen niet kunnen worden afgevoerd, hebben ze een effect op het communicatienetwerk van het lichaam, wat het regeneratieve proces kan vertragen. Het is daarom belangrijk om ons regelmatig van mentale en materiële ballast te reinigen. 

In het BodyTalk System™  kan de reiniging en doorstroming van het lymfesysteem worden ondersteund door middel van een speciale BodyTalk-lymfedrainage. Daarnaast hebben alle cellen in het lichaam water nodig om de celfuncties te kunnen uitvoeren. Het is van belang om voldoende water te drinken, maar drinken betekent niet noodzakelijkerwijs dat de cellen het water kunnen benutten. Met het BodyTalk System™ is het mogelijk de opname van water

(incl. voedingsstoffen) en de afvoer van afvalstoffen uit de cel te verbeteren.

Grüner Farbverlauf

4. Voeding

Goede voeding is essentieel om een evenwicht te bereiken tussen prestaties en welzijn.

Voeding is het bouwmateriaal voor het lichaam. Sommige voedingsmiddelen worden niet door iedereen goed verdragen en dit kan een aspect zijn in de ontwikkeling van lichamelijke klachten. Door de voeding te onderzoeken en eventueel te wijzigen door het weglaten en/of toevoegen van voedingsstoffen kunnen positieve resultaten worden bereikt die in het hele lichaam merkbaar zijn.

Het BodyTalk System™ kan helpen om oorzaken te verlichten waardoor voedsel niet of onvolledig wordt getolereerd. Ook de belangrijke rol van het micro-organisme in de vertering en opname van voedingsstoffen krijgt aandacht. Verder is er op het gebied van epigenetica een wereld aan mogelijkheden ontstaan met het BodyTalk System.

Bunte Zusammenfassung

5. Psyche

Door onwetendheid zijn mensen nauwelijks in staat om in hun eentje ziekteverwekkende processen te veranderen. De therapeut kan de cliënt bewust maken van de werkelijke oorzaak van de ziekte.

Aan het optreden van een lichamelijke klacht gaat een proces vooraf: een gedragspatroon heeft (vaak onbewust) tot disbalans geleid. Het gedragspatroon bestaat uit vier componenten: spiritualiteit, mentale overtuigingen, emoties en lichamelijke ervaringen. Wanneer het gedragspatroon niet meer functioneel is, zal er een natuurlijke behoefte zijn om het los te laten, omdat dit ten koste gaat van de energie voor groei en herstel.

Het BodyTalk System™ biedt de mogelijkheid om patronen te belichten en te transformeren en geeft ondersteuning bij het loslaten. Ons lichaam is als een harde schijf op de computer: al onze levenservaring wordt opgeslagen in de cellen en weefsels. De geleerde of overgedragen patronen bepalen ons leven. Het voordeel is dat we niet alles steeds opnieuw hoeven te leren. Het nadeel is dat we onderweg ondermijnende programma's hebben opgeslagen die onze acties en reacties blijven bepalen, totdat we ze tegenspreken. Het nieuw verkregen evenwicht zal het gevoel van welzijn ten goede komen. Dit biedt ruimte voor bewustere keuzes.